Đầu tư định cư Mỹ EB-5

LÀM SAO ĐỂ KIỂM TRA AI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ HOA KỲ CẤP PHÉP VÀ AI KHÔNG?

Video Trực tiếp từ New York 


Xin lưu ý: Tất cả các chương trình Visa có thể thay đổi theo luật pháp và chính sách của quốc gia. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật nhất và các chương trình có sẵn.

Xin lưu ý: Tất cả các chương trình Visa có thể thay đổi theo luật pháp và chính sách của quốc gia. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật nhất và các chương trình có sẵn.

Dịch Vụ:

  • Luật Nhập Cư Và Tư Vấn – USA Immigration Law and Consultancy
  • Tư Vấn Và Lựa Chọn Dự án EB-5 – Project Selection & Advisory
  • Gửi và Nộp Đơn với USCIS  (United States Citizenship & Immigration Services) ⟶ www.USCIS.gov/eb-5
  • Chứng Minh Tài Chính – Source and Path of Funds
  • Dịch vụ di dời và định cư – Relocation & Settlement Services
  • Quản lý quỹ tài sản – Wealth Fund Management

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *