BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – KHÁCH SẠN 4* – TÀU CAO TỐC

16,890,000

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – KHÁCH SẠN 4* – TÀU CAO TỐC

16,890,000